Yritän tässä selventää kirjasta monimutkaista maailmankaikkeutta, jossa on lukuisia ulottuvuuksia ja biljoonittain asuttuja maailmoja. Tätä kaikkea hallitsevat jumalat, joista korkein on I AM (”Minä olen”). Kaikki ihmisolennot ovat yhden Jumalan poikia ja tyttäriä.

Urantia-kirjan yksi Jumala ilmenee kolminaisuuden muodossa: Universaalina Isänä, Ikuisena Poikana ja Äärettömänä Henkenä. Ikuinen Poika on Universaalin Isän ensimmäinen ajatus. Vastaavasti Ikuinen Poika loi jumalalliset persoonat, Mikael-luokan persoonat. Kukin Mikael-persoona johtaa ja ohjaa tiettyä paikallisuniversumia. Jeesus hallitsee nykyisellään noin kolmen miljoonan asutun maailman paikallisuniversumi Nebadonia, johon myös maapallo eli Urantia kuuluu.

Maailmankaikkeus jakautuu kolmeen osaan: Fyysinen maailma, välimaailma ja henkinen maailma. Ihmisen kuollessa hänen sielunsa viedään välimaailman, josta sen katsotaan syntyvän uudelleen aina uusille universumin tasoille.

Oma maailmanne, Urantia, on yksi monista samankaltaisista asutuista planeetoista, jotka muodostavat Nebadonin paikallisuniversumin. Tämä universumi yhdessä muiden samankaltaisten luomusten kanssa muodostaa puolestaan Orvontonin superuniversumin, jonka Uversa-nimisestä pääkaupungista komissiomme on lähtöisin. Orvonton on yksi seitsemästä ajallisuuden ja avaruuden evolutionaarisesta superuniversumista, jotka kiertävät jumalallisen täydellisyyden koskaan alkamatonta ja koskaan päättymätöntä luomusta, Havonan keskusuniversumia. Tämän ikuisen keskusuniversumin sydämessä on paikallaan pysyvä Paratiisin Saari, infiniittisyyden maantieteellinen keskipiste ja ikuisen Jumalan asuinsija.

Urantia: (1.5) 0:0.5

Urantia
– Maapallon globaali nimi on Urantia
– 606 asutettu planeetta Sataniassa
– Lämpöluokka 3/5 (Keskilämpötila)

Satania
Olentosarjat: 1,5% Hengittämättömiä, 2,5% alihengittäjiä, 5% ylihengittäjiä, 91% keskihengittäjiä (Kuten ihmiskunta)
– Vanhin planeetta: Anova ( Anova on pitkälle kehittyneessä edistyvän sivilisaation vaiheessa.

Satanian elementtityypeistä seitsemän prosenttia on vesityyppiä, kymmenen prosenttia ilma-, seitsemänkymmentä prosenttia maa- ja kolmetoista prosenttia sekä maa- että ilmatyyppiä. Mutta nämä varhaisina älyllisinä luotuina ilmenevät modifikaatiot eivät ole ihmiskaloja eivätkä ihmislintuja. He ovat ihmistyyppejä ja esi-ihmistyyppejä, ei superkaloja eikä ylevöityneitä lintuja, vaan kiistattomasti kuolevaisia. Ihminenhän on polveutunut apinasta, mutta sitä ei voida luokitella ihmisapinaksi enään vaan sen nykyinen rotunimitys on ihmisrotu.

Nebadon
– Paikallis universumimme
– Päämaja: Salvington
– Hallitsija: Nebadonin Jumala-ihminen, Nasaretin Jeesus ja Salvingtonin Mikael

Orvonton (1/7 Superuniversumi, pääkaupunki Uversa)

Havonnan keskusuniversumi (Jota 7 superuniversumia kiertää)

Paratiisin saari energiallinen kiertokeskipiste (Ikuisen jumalan asuinsija)

Havonan miljardi maailmaa ovat järjestyneet seitsemäksi samankeskiseksi kehäksi, jotka ympäröivät välittömästi Paratiisin satelliittien kolmea kehää. Sisimmässä Havonan kehässä on yli kolmekymmentäviisimiljoonaa maailmaa ja uloimmassa niitä on yli kaksisataaneljäkymmentäviisi miljoonaa, ja näiden väliin jäävissä kehissä maailmoja on edellisiin suhteessa olevat lukumäärät. Jokainen kehä on erilainen, mutta ne ovat kaikki täydellisesti tasapainossa ja oivallisesti organisoituja, ja niitä jokaista läpäisee Äärettömän Hengen erityisedustuma, yksi Kehien Seitsemästä Hengestä. Muiden tehtäviensä lisäksi tällainen persoonaton Henki koordinoi taivaallisten asioiden hoidon oman kehänsä joka puolella.

(152.11) 14:1.9

Olentoluokkia

Voit lukea olennoista enemmän klikkaamalla tästä. Urantiakirja kertoo tarkkaan ja jopa yllättävänkin hyvin jokaisen pikkuseikankin, mutta itse en halunnut niin montaa sivua kopioida tähän luettavaksi, siispä suosittelen sinun menevän ja tutkivan itsenäisesti, olentoluokkia nimittäin on ihan järjetön määrä.

JOKSEENKIN rajaton on elävien olentojen lukumäärä, jotka kuuluvat Paratiisissa ja suuruniversumissa nykyisin toimiviin persoonallisuuksiin ja muihin kuin persoonallisiin entiteetteihin. Jo yksistään pääluokkien ja -tyyppien lukumäärä saattaa ihmisen mielikuvituksen sekaisin, saati sitten niiden lisäksi tulevat lukemattomat alatyypit ja muunnelmat. On kuitenkin paikallaan esittää edes jotakin kummastakin elollisten olentojen perusluokituksesta, häivähdys Paratiisin käyttämästä luokituksesta ja lyhennelmä Uversan persoonallisuusrekisteristä.

Urantia: (330.1) 30:0.1

Kattavia ja kokonaan aukottomia suuruniversumin persoonallisuuksien luokitteluja ei ole mahdollista laatia siksi, että kaikkia ryhmiä ei paljasteta. Tarvittaisiin vielä monta lukua lisää, jotta se lisäilmoitus tulisi katetuksi, jota kaikkien ryhmien systemaattinen luokittaminen edellyttäisi. Tuskinpa sellainen käsitteistön laajentaminen olisi edes toivottavaa, sillä se riistäisi seuraavien tuhannen vuoden aikana eläviltä, ajattelevilta kuolevaisilta näiden vain osittain paljastettujen käsitteiden tarjoaman yllykkeen luovaan pohdiskeluun. On parasta, ettei ihmiselle paljasteta liikaa, sillä sellainen tukahduttaa mielikuvituksen.

Urantia: (330.2) 30:0.2

Mielikuvituksesta kaivettua
Jos kävit jo tutkimassa tuota suurta olentolistaa jossa siis vain ”muutamia” ja huh, itselläni toki hieman eri käsitys muutamista, mutta tämä vain kertoo kuinka isossa järjestelmässä olemme ja kuinka se menee niin suuresti ohitse meidän käsityskyvystämme, eikä meidän tehtävä olekkaan kaikkia olentoluokkia tietää tai muistaa, eihän me muisteta jokaista maapallon ihmistäkään saati kaikkien tuttujen syntymäpäivää yms.

Ottaisin kuitenkin huomioon sellaisen, että olentoluokkia näin niinkuin ihmismielellisesti ajateltuna on aikas paljon tai siis meidän käsitykseen loputtomasti, jo se että meillä on eläimiä suuresti kertoo variaatioista koska mehän polveuduimme apinoista ja kirja paljastaa hieman että voisi olla vedessä eläviäkin jotka luettaisiin kalaihmisiksi, hengittämättömiäkin jopa!

Voisi äkkiseltään itse päätellä, että on sattumanvaraista mistä eläin ryhmästä ihmiseksi noustaan ja tähän kun lisätään eri planeettojen eri eläinkannat niin ihmiskannathan skaalana on loputon. Olen kuullut kyllä joissakin facebookin ryhmissä apina-ihmisien puhuvan lisko-ihmisistä ja myös lintu-ihmisistä, myös jokseenkin puhuvat harmaista mutta uskoisin näiden olevan jotakin humpuukia tai väärin nähtyä, mutta toki voivat olla ihmiskuntaa jotka olisivat asuneet luolissa tuhansia vuosia jollakin toisella planeetalla ja siksi keho pienentynyt kun kevyempi painovoima, silmät suurentunut ja mustuaiset kasvaneet koska hämärää..? Noh, jätetään se teidän pohdittavaksi…

Materiaalia on niin paljon, että en kykene millään ihmismielellä kaikkea selventämään, nimittäin Urantiakirja sisältää päälle 2 000 sivua jotka jo itsessään ovat tiivistettyä ja monimutkaista materiaalia, enkä voi siitä kaikesta suuresta tiivistelmästä tehdä tiivistelmän tiivistelmää muutamaan lauseeseen, enkä haluaisi koko kirjaa kopioida tähän, joten rakennan tätä aihetta vielä myöhemmin lisää, nyt pakko pitää taukoa! 😀

Haluaisitko tietää lisää? Ole hyvä ja kirjoita tuohon alemmas kommenttia ja lupaan tutkia puolestasi aihetta, sekä lisätä tarpeen mukaan asioita myös tähän kirjoitelmaan.